Đóng

28 / 04 2016

Dự án hoàn thành sản xuất đồ uống có gas

Mỗi dự án là mỗi công trình chúng tôi xây dựng chuỗi giá trị cho mỗi khách hàng , với mức đầu tư hào phóng của họ , chúng tôi hỗ trợ hết sức về mặt chuyên gia , công nghệ , tinh thần của Jimei sẽ không bao giờ thay đổi .

Thư viên ảnh dự án LIÊN QUAN