Đóng

23 / 10 2017

Dự án Trái việt quất cô đặc

Thư viện hình ảnh dự án việt quất cô đặc

20170908051604_74100

Tiếp nhận nguyên liệu thô

20170908051657_64031

Băng tải nâng vận chuyển 20170908051940_87402

Máy rửa cơ học 20170908052008_67601

Hệ thống tiệt trùng ống chùm và đồng hóa 
20170908052046_99109

Máy keo hóa coild milk
20170908052118_69824

Máy rót dung dịch tự động 3 trong 1 20170908052133_28904

Hình ảnh máy rót 20170908052147_82561

Các đầu chiết rót làm bằng thép không gỉ chất lượng cao

Thư viên ảnh dự án LIÊN QUAN