Đóng

23 / 10 2017

Dự án nước ép nấm hương

Dự án nước ép Nấm hương đóng lon 20170908030809_29325

Hệ thống vệ sinh lon nguyên liệu
20170908030825_89764

Hệ thống kiểm soát chiết rót lon 20170908030838_55655

Băng tải vận chuyển 20170908030854_34292

Băng tải chứa vận chuyển 20170908030909_88421

Máy sấy lon và chèn nhãn20170908030927_23092

Hệ thống in phun20170908030943_41231

Hệ thống đảo ngược lon 20170908031009_19984

Hệ thống đảo lon 20170908031024_44571

Máy tự động xếp block 20170908031048_47328

Máy tự động đóng block 20170908031101_32369

Máy tự động đóng thùng carton

Thư viên ảnh dự án LIÊN QUAN